Opłaty 2024 r.


Szanowni Państwo!

Zarząd ROD Osiedla Centrum w Sokółce informuje, iż Walne Zebranie Sprawozdawcz-Wyborcze naszego ogrodu w dniu 14 kwietnia 2024 r. ustaliło i ztwierdziło opłaty za działki w roku 2024 zgodnie z poniższym zestawieniem.

 

powierzchnia działki - kwota do zapłaty

225 m2 - 226,50 zł
300 m2 - 300,00 zł

310 m2 - 309,80 zł
320 m2 - 319,60 zł

330 m2 - 329,40 zł

420 m2 - 417,60 zł

440 m2 - 437,20 zł
450 m2 - 447,00 zł

460 m2 - 456,80 zł
510 m2 - 505,80 zł
525 m2 - 520,50 zł

600 m2 - 594,00 zł

 

Do powyższej opłaty należy doliczyć należność za energię elektryczną zgodnie ze wskazaniami licznika działkowca.

1kWh - 1,05 zł

 

Opłaty tytułem należności za działkę należy wnieść

do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Opłaty należy dokonać wpłatą na konto bankowe Banku PKO S.A. :

62 1240 5240 1111 0010 9685 4474

 

Ważne by w tytule opłaty na przelewie, przekazie podać Imię i Nazwisko oraz nr działki za którą jest wnoszona opłata.