Opłaty 2018 r.


Szanowni Państwo!

W dniu 21 lipca 2018r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków PZD w ROD „Osiedle Centrum” w Sokółce w sprawie ustalenia wysokości dodatkowej opłaty wodnej za prognozowany w 2018r ponadnormatywny pobór wody i terminu jej wnoszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD „Osiedle Centrum” w Sokółce biorąc pod uwagę informację zarzadu o ilości aktualne zużytej wody oraz przyznany limit poboru wody zgodny z pozwoleniem wodno-prawnym - na podstawie §64 ust. 7 statutu PZD, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o ROD, w związku z § 144 ust 1 statutu PZD oraz § 83 ust. 1 regulaminu ROD, postanowiło uchwalić wysokość opłaty za ponadnormatywne zużycie wody w 2018 r. w wysokości 5gr za m2 danej działki.

 

Wysokość dodatkowej opłaty dla poszczególnych działek

   powierzchnia działki    -----    wysokość opłaty   
300 m2 * 5gr/m2 ----- 15,00 zł
450 m2 * 5gr/m2 ----- 22,50 zł
525 m2 * 5gr/m2 ----- 26,25 zł
600 m2 * 5gr/m2 ----- 30,00 zł

 

Powyższą opłatę działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie

do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Opłaty dokonać można gotówką w biurze ROD oś. Centrum (hydrofornia) lub opłatą na konto w BS: 40 8093 0000 0000 0606 2000 0010

W tytule opłaty na przelewie, przekazie proszę podać:

Imię i Nazwisko oraz nr działki


 

 

Zgodnie z Uchwałami Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD oś. Centrum w Sokółce odbytego w dniu 22 kwietnia 2018 roku opłaty w naszym Ogrodzie wynoszą :
1.Opłata roczna za działkę:

                  1)   PZD 0,08 gr. za m2
                  2)   Koszty administracyjne 0,17 gr za m2
                  3)   Konserwacja i remonty 0,05 gr za m2
                  4)   Wywóz śmieci i utrzymanie czystości 0,07 gr za m2
                  5)   Fundusz inwestycyjny 0,05 gr za m2
                  6)   Opłata za wodę 0,01 gr za m2
                  7)   Opłata za prąd do pompowania wody  0,02 gr za m2
                  8)   Składka członkowska za działkę 6,00 zł
                  9)   + energia z odczytu licznika na działce  


  


  

 

 

 

 

 

 2.Dodatkowa opłata na modernizację hydroforni – 100 zł

 


 

l.p Powierzchnia działki opłata roczna   

opłata

energia elektryczna  

modernizacja

 hydroforni

1. * 300 m2  141,00 zł +  na podst. odczytu z licznika + 100 zł
2. * 450 m2 208,50 zł +  na podst. odczytu z licznika + 100 zł
3. * 525 m2 242,25 zł +  na podst. odczytu z licznika + 100 zł
4. * 600 m2 276,00 zł +  na podst. odczytu z licznika + 100 zł

Uwaga:

Opłaty tytułem należności za:
1. działkę należy wnieść do dnia 30 czerwca 2018r.
2. modernizację hydroforni - do 31 sierpnia 2018 r. (opłata ta może być wnoszona w        ratach).
3. w/w opłaty dokonać można gotówką w biurze ROD oś. Centrum (hydrofornia) lub opłatą na konto w BS: 40 8093 0000 0000 0606 2000 0010

w tytule opłaty na przelewie, przekazie proszę podać Imię i Nazwisko oraz nr działki