Opłaty 2017 r.


OPŁATY ZA DZIAŁKI w 2017 r.

  1. Koszta administracyjne: 0,15 gr za m2 działki
  2. PZD Białystok: 0,07 gr za m2 działki
  3. Konserwacja i remonty: 0,05 gr za m2 działki
  4. Wywóz śmieci i utrzymanie czystości: 0.06 gr za m2 działki
  5. Fundusz inwestycyjny:  0,05 gr za m2 działki
  6. Składka członkowska: 6,00 zł za działkę
  7. Opłata za energię z użytą do poboru wody: 16,00 zł za działkę

1. Działka 300 m2 opłata wynosi: 136,00
2. Działka 320 m2 opłata wynosi: 143,60
3. Działka 450 m2 opłata wynosi: 193,00
4. Działka 525 m2 opłata wynosi: 221,50
5. Działka 600 m2 opłata wynosi: 250,00