Opłaty 2019 r.


Zgodnie z Uchwałami Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD oś. Centrum w Sokółce odbytego w dniu 7 kwietnia 2019 roku opłaty w naszym Ogrodzie wynoszą :

1) PZD -  8gr./m2
2) Koszty administracyjne -  21gr./m2
3) Konserwacja i remonty -  8gr./m2
4) Wywóz śmieci i utrzymanie czystości -  8gr./m2
5) Fundusz inwestycyjny (modernizacja, remont, instalacji wodnej, elektrycznej, skrzynek elektrycznych itp.) -  20zł./działka
6) Opłata za wodę -  5gr./m2
7) Opłata za prąd do pompowania wody -  8gr./m2
8) Składka członkowska za działkę -  6zł./działka
9) + energia z odczytu licznika na działce -  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

l.p.      Powierzchnia działki   należność  +  koszt energii elektrycznej
1).                 300m2                     200,00 zł.  + na podst. odczytu z licznika
2).                450m2                      287,00 zł.  + na podst. odczytu z licznika
3).                525m2                       330,50 zł.  + na podst. odczytu z licznika
4).               600m2                       374,00 zł.  + na podst. odczytu z licznika

 

Opłaty tytułem należności za działkę należy wnieść 

do dnia 30 czerwca 2019 r.


Opłaty dokonać można gotówką w biurze ROD oś. Centrum (hydrofornia) lub wpłatą na konto bankowe: 62 1240 5240 1111 0010 9685 4474 (już po zmianie nr konta!) w tytule opłaty na przelewie, przekazie proszę podać Imię i Nazwisko oraz nr działki