Opłaty 2020 r.


Szanowni Państwo!

Zarząd ROD Osiedla Centrum w Sokółce informuje, iż opłaty za działki w roku 2020 pozostają tak jak w roku poprzednim + dodatkowa opłata 30 zł. od działki za wywóz śmieci + opłata za zużytą energię elektryczną i tak:

 

Opłaty za działki w roku 2020
l.p  

Powierzchnia

działki

  należność

 

dodatkowo

śmieci

 

ogółem

należność

+

koszt energii

elektrycznej

1.   225 m2    156,50 zł    30 zł   186,50 zł + na podst. odczytu z licznika
 2.    300 m2     200,00 zł    30 zł    230,00 zł + na podst. odczytu z licznika 
 3.   310 m2    205,80 zł    30 zł    235,80 zł + na podst. odczytu z licznika 
 4.   320 m2     211,60 zł    30 zł   241,60 zł + na podst. odczytu z licznika 
 5.   330 m2     217,40 zł    30 zł    247,40 zł + na podst. odczytu z licznika 
 6.   420 m2     269,60 zł    30 zł    299,60 zł + na podst. odczytu z licznika 
 7.   440 m2     281,20 zł    30 zł    311,20 zł + na podst. odczytu z licznika 
 8   450 m2     287,00 zł    30 zł    317,00 zł +  na podst. odczytu z licznika
 9.   525 m2     330,50 zł    30 zł    360,50 zł +  na podst. odczytu z licznika

 

Opłaty tytułem należności za działkę należy wnieść do dnia 30 czerwca 2020 r.

Opłaty należy dokonać wpłatą na konto bankowe Banku PKO S.A. :

62 1240 5240 1111 0010 9685 4474

w tytule opłaty na przelewie, przekazie proszę podać Imię i Nazwisko oraz nr działki.

 Uwaga!

  1. Osoby które dokonały wpłaty 200 zł. zaliczki - pomniejszają wpłacaną należność o wysokość wpłaconej zaliczki.
  2. Przy obliczaniu należności za energię elektryczną przyjmujemy koszt
    1 kWh=0,83 zł.

 

Komunikat
Zarządu ROD Osiedla Centrum w Sokółce
z dnia 12 marca 2020 r.

 

 

 

W związku z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, podjęciem przez Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców Uchwały nr. 44/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dla Okręgowych Zarządów PZD i Zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań w 2020r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirusa COVID-19, mając na uwadze troskę o zdrowie działkowców i ich rodzin naszego ogrodu Zarząd ROD Osiedla Centrum w Sokółce postanawia co następuje:

  • odwołuje się planowane na dzień 26 kwietnia 2020r. Walne Zebranie Sprawozdawcze. Odbędzie się ono w terminie późniejszym o czym działkowcy zostaną powiadomieni w stosownym czasie.
  • ustala się kwotę 200 zł. zaliczki w celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania naszego ROD w 2020r. Ostateczna wysokość opłat ogrodowych w 2020r. i rozliczenie wpłat zaliczek działkowców nastąpi po podjęciu uchwał przez Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego ROD które odbędzie się w terminie późniejszym.

Zaliczkę należy wpłacać na konto: 62 1240 5240 1111 0010 9685 4474
w tytule opłaty na przelewie, przekazie proszę podać Imię i Nazwisko oraz nr działki,