Opłaty 2021 r.


Szanowni Państwo!

 

Zarząd ROD Osiedla Centrum w Sokółce informuje, iż na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2021 r. zostały ustalone i zatwierdzone obowiązujące opłaty za działki w roku 2021.

l.p

Powierzchnia działki

(m2)


 

Należność

(zł)

 

Koszt energii elektrycznej

(zł)

 
 1. 225    181,50 +  na podstawie odczytu licznika  
 2.  300    240,00  +  na podstawie odczytu licznika  
 3.  310    247,80  +  na podstawie odczytu licznika  
 4.  320    255,60  +  na podstawie odczytu licznika  
 5. 330    263,40  +  na podstawie odczytu licznika  
 6.  420    333,60  +  na podstawie odczytu licznika  
 7.  440    349,20  +  na podstawie odczytu licznika  
 8.  450    357,00  +  na podstawie odczytu licznika  
9. 525   415,50  +  na podstawie odczytu licznika  
 9.  600    474,00  +  na podstawie odczytu licznika

 

 

Opłaty tytułem należności za działkę należy wnieść do dnia 30 czerwca 2021 r.

Opłaty należy dokonać wpłatą na konto bankowe Banku PKO S.A. :

62 1240 5240 1111 0010 9685 4474

w tytule opłaty na przelewie, przekazie proszę podać Imię i Nazwisko oraz nr działki.

Uwaga!
Przy obliczaniu należności za energię elektryczną przyjmujemy koszt 1 kWh=1,05 zł.