Opłaty 2023 r.


Szanowni Państwo!

 

Zarząd ROD Osiedla Centrum w Sokółce informuje, iż Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego ogrodu dniu 23 kwietnia 2023 r. ustaliło i ztwierdziło obowiązujące opłaty za działki w roku 2023.

 

 

Opłaty obowiązujące w roku 2023 ustalono zgodnie z poniższym zestawieniem:
1 m2 działki to kwota - 0,94 zł.

opłata za infrastrukturę ogrodu – 6 zł.od działki

energia elektryczna 1KWh – 1,05 zł.

 

Uwaga: stawka za 1 kWh może ulec zmianie w ciągu roku w związku z programem 250 kWh/działkę. O wszelkich zmianach informować bedziemy na bieżąco.

 

powierzchnia działki kwota - do zapłaty
225 m2 - 217,50 zł
300 m2 - 288,00 zł

310 m2 - 297,40 zł
320 m2 - 306,80 zł

330 m2 - 316,20 zł

420 m2 - 400,80 zł

440 m2 - 419,60 zł
450 m2 - 429,00 zł

460 m2 - 438,40 zł
510 m2 - 485,40 zł
525 m2 - 499,50 zł

600 m2 - 570,00 zł

 

Do powyższej opłaty należy doliczyć należność za energię elektryczną zgodnie ze wskazaniami licznika działkowca.

 

Opłaty tytułem należności za działkę należy wnieść

do dnia 30 czerwca 2023 r.

 

Opłaty należy dokonać wpłatą na konto bankowe Banku PKO S.A. :

62 1240 5240 1111 0010 9685 4474

 

Ważne by w tytule opłaty na przelewie, przekazie podać

Imię i Nazwisko oraz nr działki za którą jest wnoszona opłata..