Opłaty 2022 r.


Szanowni Państwo!

Zarząd ROD Osiedla Centrum w Sokółce informuje, iż Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego ogrodu dniu 8 maja 2022 r. ustaliło i ztwierdziło obowiązujące opłaty za działki w roku 2022.

 

Opłaty obowiązujące w roku 2022 ustalono zgodnie z poniższym zestawieniem:
1 m2 działki to kwota- 0,83 zł.

opłata za infrastrukturę ogrodu – 6 zł.od działki

energia elektryczna 1KWh – 1,05 zł.

 

powierzchnia działki kwota - do zapłaty
225 m2 - 192,75 zł
300 m2 - 255,00 zł
320 m2 - 271,60 zł
450 m2 - 379,50 zł
510 m2 - 429,30 zł
525 m2 - 441,75 zł

Do powyższej opłaty należy doliczyć należność za energię elektryczną zgodnie ze wskazaniami licznika działkowca

 

Opłaty tytułem należności za działkę należy wnieść

do dnia 30 czerwca 2022 r.

Opłaty należy dokonać wpłatą na konto bankowe Banku PKO S.A. :

62 1240 5240 1111 0010 9685 4474

w tytule opłaty na przelewie, przekazie proszę podać Imię i Nazwisko oraz nr działki.