Wzory Dokumentów


[pobierz] 0.1 MB Wniosek_o_dotacje_z_funduszu_rozwoju
[pobierz] 0.1 MB Rozliczenie_inwest._dot._z_Funduszu_Rozwoj
[pobierz] 0.1 MB Wniosek_o_udzielenie_pelnomocnictwa
[pobierz] 0.1 MB Oswiad_o_wstapieniu_w_prawa_do_dzialki_po_zm
[pobierz] 0.1 MB Umowa_przeniesienia_praw_do_dzialki
[pobierz] 0.1 MB wniosek_osoby_bliskiej_o_ust_prawa_do_dzialki_po_z
[pobierz] 0.1 MB Deklaracja_czlonkowska
[pobierz] 0.1 MB Wzor_umowy_o_oddaniu_dzialki_w_bezplatne_uzytkowan