Przetwarzanie danych osobowych w ROD os. Centrum Sokółka


Przetwarzanie danych osobowych w ROD os. Centrum Sokółka
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (dalej zwanego RODO) Zarząd ROD przekazuje informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych działkowców (zwanych dalej „danymi”)...

więcej w pliku poniżej:

[pobierz] 0.3 MB przetwarzanie_danych-_w_rod